Waardecreatie: realiseer die waarde óók met goed voorraadbeheer

CFO Capabel Voorraadbeheer

Waardecreatie: realiseer die waarde óók met goed voorraadbeheer

Uw hoofd productie heeft een vervelende mededeling voor u: we kunnen één van onze producten niet gaan produceren omdat 1 van de 20 componenten niet op voorraad is. Vreemd. Want de waardering van de voorraad op de balans wordt alsmaar hoger. Net als de stapel pallets in het magazijn trouwens. Wat is er aan de hand? En hoe lost u dit zo snel mogelijk op?

Goed uw voorraden grondstoffen en halffabricaten managen kan een pittige uitdaging zijn. Zeker als er weinig financiële of fysieke ruimte is om “maar wat extra” voorraad aan te leggen. Gaat het ook nog om producten met een beperkte houdbaarheid? Dan is een goede planning helemaal cruciaal voor een efficiënte bedrijfsvoering. En dus een bepalend onderdeel van de winstgevendheid en daarmee de waarde van uw onderneming.

 

Voorraadbeheer niet op orde? Dat voelt u in de portemonnee!

Als u uw voorraadbeheer niet op orde hebt, kan dit tot heel wat extra kosten leiden. Los nog van de problemen met de klanten: de gevolgschade door lagere omzet. Een paar voorbeelden:

 • U moet voorraden weggooien, soms tegen extra kosten.
 • U krijgt uw eindvoorraad niet verkocht.
 • Het kapitaalbeslag (lees: de rentekosten) als de voorraad is gefinancierd.
 • Uw productie start te laat of te vaak doordat de aanleveringen niet goed op elkaar zijn afgestemd. Het omstellen van de productielijnen kan veel geld kosten en iedere keer een ander plan maken om te redden wat er te redden valt, levert alleen maar inefficiëntie en onrust binnen de organisatie op.
 • Te laat leveren heeft niet alleen invloed op die ene order, maar ook op daaropvolgende orders (in het ergste geval blijven die uit). Ondertussen moeten uw rekeningen en salarissen wel gewoon betaald worden ondanks de vertraging in de omzet (en betaling van de factuur dus).
 • Een te hoge fysieke voorraad kan ertoe leiden dat er extra kosten voor het huren van extra ruimte gemaakt moet worden. Als er dan ook nog extra transportbewegingen gemaakt moeten worden dan tellen die ook op bij de kosten.

 

3 quick wins voor uw voorraadbeheer

De basis van goed voorraadbeheer ligt bij een goede administratie. Weten wat u in huis hebt. Waarvoor u het gaat gebruiken. De volgende quick wins helpen u om uw voorraadadministratie snel en eenvoudig kloppend te krijgen:

Quick win 1. Weet wat u hebt, zowel in aantal als in prijs (laat het toch ook regelmatig natellen ter controle op de cijfers in de administratie).

Quick win 2. Administreer goed wat er al is besteld en bij voorkeur ook wanneer de geplande afleverdatum is (soms per uur of dagdeel).

Quick win 3. Houd goed bij wat er al is ingepland voor verkoop en productie en wat nog als vrije voorraad beschikbaar is.

De perfecte basis voor voorraadoptimalisatie

Goed administreren is één ding, maar om uw voorraadbeheer verder te verbeteren is het belangrijk om per product inzicht te krijgen in:

 • De doorlooptijd binnen uw organisatie
 • De aanlevertijd na bestelling
 • De betrouwbaarheid van deze aanlevertijden
 • De kwaliteit van de aan- en afgeleverde producten
 • De wenselijkheid om het product in het assortiment en/of voorraad te houden. De bekende 80/20 regel: is de (in)directe bijdrage aan uw omzet of winst zo marginaal dat u er beter afscheid van kunt nemen?

 

Inzicht in onder meer deze aspecten maakt de weg vrij voor verdere voorraadoptimalisatie. Het berekenen van bijvoorbeeld minimale en optimale seriegroottes en bestelfrequenties, het maken van knelpuntenanalyses, het bepalen en optimaliseren van bewerkings- en omsteltijden en het selecteren van een passende voorraadbeheermethode en de daarbij behorende voorraadbeheer software zijn een paar vervolgstappen hierin.

 

Zonder klanten geen omzet, maar zonder producten ook niet

Ook bij voorraadbeheer geldt dat een goed plan zijn geld dubbel en dwars waard is. Een prognose komt nooit helemaal uit – da’s niks nieuws – maar een goede planning helpt onaangename verrassingen en teleurstellingen voorkomen. En levert op waar het uiteindelijk allemaal om draait: een hogere waarde voor uw onderneming. Immers: zonder klanten maakt u geen omzet, maar zonder (tijdig geleverde) producten ook niet.

 

Seminar Werken aan Waarde

Meer weten over voorraadbeheer of over waardecreatie in het algemeen? Op 18 oktober 2018 vindt het volgende seminar Werken aan Waarde plaats. Kijk op werkenaanwaarde.nu en meld u direct aan.

Frans van Lint is partner bij CFO Capabel en helpt als parttime CFO MKB-ondernemers de balans te vinden tussen groei en een verantwoorde bedrijfsvoering. Met zijn brede en internationale ervaring heeft hij al diverse bedrijven begeleid bij het opzetten van een goedwerkende financiële functie die de business optimaal ondersteunt en heeft hij zo bijgedragen aan groei en een beter ondernemingsresultaat.

Lees ook de blog “Waardecreatie: voorkom financiële penarie met goede liquiditeitsprognoses” van Frans van Lint over de invloed van liquiditeitsplanning op uw ondernemingswaarde.