Tips & Tricks voor een goede crowdfundingcampagne

Collin Crowdfund op seminar Werken aan Waarde

Tips & Tricks voor een goede crowdfundingcampagne

In mijn vorige blog heb ik een paar concrete crowdfunding cases toegelicht. Crowdfinance is een financieringsvorm die steeds meer ‘mainstream’ wordt en het predicaat ‘alternatief’ langzaam verliest. Een vorm die prima kan werken in plaats van, of juist aanvullend op bankfinanciering.

Vaak is er sprake van samenwerking tussen de bank en het crowdfundingplatform. Binnen Collin Crowdfund noemen we dat cofinanciering.

Maar wat zijn nu de basisingrediënten van een goede crowdfinance-campagne? Ik loop ze een voor een even langs:

Bouw een community op en/of breng deze goed in kaart.

Elk bedrijf beschikt over contacten. Vaak meer dan een ondernemer kan bedenken! Veelal bestaan deze uit klanten, leveranciers en adviseurs. Maar ook de betrokkenheid van eigen personeel, bekenden uit businessnetwerken en vrienden en familie is vaak groter dan je denkt! We noemen dit geheel een community, ook wel de ‘inner circle’ van jou als ondernemer. Betrek hen bij wat je doet. Dat kan via social media, nieuwsbrieven of andere communicatievormen.

Bereid je campagne goed voor

Het optuigen van een goede en daardoor succesvolle campagne is geen vanzelfsprekendheid. Het blijkt steeds vaker werk voor professionals, die uit relevante ervaring kunnen putten. Het inschakelen van zo’n professional is vaak geen overbodige luxe. De professionals van CFO Capabel en CROP Corporate Finance kunnen hier een uitstekende rol vervullen.

Maak je doel concreet

Maak helder waarvoor je de financiering precies nodig hebt. Een machine? Een verbouwing? Vergroting van je werkkapitaal door groei? Hoe concreter je de crowd kunt informeren, hoe lager je de barrières maakt en hoe sneller de crowd meegaat in jouw wensen.

Creëer urgentie

Urgentie gaat gepaard met een deadline en met een heldere uitleg over het waarom daarvan. Laat daar ambitie en enthousiasme in doorklinken. Hoe explicieter je daarover bent, hoe sneller er acceptatie volgt bij de crowd.

Maak het persoonlijk

In het verleden werd er vaak gesproken over ‘de vent en zijn tent’ of ‘de vrouw en haar gebouw’. Een videoboodschap helpt enorm om dit oude adagium in stand te houden. Via zo’n boodschap presenteer jij je als enthousiast ondernemer die achter het plan staat en er persoonlijk voor gaat zorgen dat het gaat lukken! Een goede video is van grote waarde, omdat die uitstraling zoveel vertrouwen kan genereren.

Voer je campagne in twee fases

De eerste stap in dit overzicht was het bouwen van de community, je innercircle. Als je deze in beeld hebt, dan is het handig om deze groep als eerste de kans te geven mee te investeren. Het levert hen een mooi rendement op en geeft jou als ondernemer de kans om het ambassadeurschap dat in deze groep zit, nog beter tot zijn recht te laten komen. Prachtig middel om te binden.

Nadat deze inner crowd de kans heeft gehad om te investeren, wordt de pitch opengesteld voor het grote publiek. Vaak leidt dit tot nieuwe ambassadeurs en dus ook klanten voor je bedrijf. Zeker als je een aardigheidje aanbiedt (bijvoorbeeld vanaf een bepaald investeringsniveau) is een relatie snel ontwikkeld!

Houd je community op de hoogte!

Dit is misschien wel de belangrijkste stap na de succesvol afgeronde campagne. Laat de crowd weten hoe het met je gaat, of je je doel bereikt hebt, of de investering is gedaan, of de nieuwe vestiging is geopend, etc.

Als je als crowd meegedaan hebt met een investering dan ‘voelt’ dat direct anders. Je bent veel meer betrokken! Zorg dat je dat als ondernemer warm houdt.

Doe je dat goed? Dan staat de crowd klaar om je ook bij een volgende financieringsronde te ondersteunen!